*AHMET ÜZÜMAĞI*
  Bozkır ' ın Tarihi Yerleri
 

hisarlikiki.jpg Orta Torosların eteğinde kurulmuş olan Bozkır çok eski yerleşim yeridir.Bozkır ilçesi, tarih sahnesinde yerini aldığından bu yana bünyesinde değişik toplumları barındırmış, topraklarında bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.Geçmişte İsauralılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlıların yaşadığı Bozkır’da,bu toplumların bırakmış olduğu tarihi ve kültürel eserlerin sayısı oldukça fazladır. 

1-TARİHİ ESERLERA-) Zengibar KalesiKonya  İli Bozkır İlçesi sınırları içerisinde  Orta Anadolu Ovasını Toroslara bağlayan,denizden yüksekliği ortalama 1750 metre yükseklikte olan bir tepe üzerinde bulunan ve çevresinde;kuzeydoğusunda Hacılar Köyü, güneyinde Işıklar Köyü  ve Hisarlık Kasabası,batısında Yazdamı Köyü ve kuzeybatısında Ulupınar Köyünün yer aldığı Antik çağda İsaura Eyaletinin başkenti olan Bozkır İlçesinin en kıymetli turizm varlıklarından birisi Tarihi Zengibar Kalesidir.Konya-Karaman Devlet Yolunun 35.kilometresinden batıya dönüldükten sonra,Sarıoğlan Kasabası ayırımından Bozkır Yoluna sapılıp, yaklaşık 25.kilometreden sonra sola dönülerek,Yazdamı ve Işıklar Köyü üzerinden ulaşılan Zengibar Kalesinin antik çağda İsaura Bölgesinin sınırları içerisinde ve bu bölgenin başkenti olduğu,bölgenin tarihinin milattan önce XVlll.yüzyıla kadar indiği,bölgede Hitit Krallığının,Lidyalıların,Perslerin, Kimmerlerin,Romalıların ve Bizanslıların yaşadığı,bölgenin  milattan sonra XI.yüzyıldan itibarende Türk İdaresinde olduğu, tarih araştırmacıları ve arkeoloğlar tarafından tespit edilmiştir.B-) Hisarlık Kasabası CamiiHisarlık Kasabası Camisi: Bozkır’daki Osmanlı devri eserlerinin en muhteşemi, sanat değeri en yüksek olan cami 1282 (Hicri) yılında yapılmıştır. Cami’nin süslemesi Bağdat’lı İsmail Usta tarafından yapılmıştır.Hisarlık(Asarlık)Kasabası Camisi, ahşap işçiliğinin mükemmelliği ve duvar freskoları (Sulubaya resimleri) sanatsal güzelliği bakımından ayrı bir önem taşır.Tek Mebanî’li (Temel Esas)cami’nin tüm duvarları, eğilmiş tuba dalları servis ağaçları, gemiler, silahlar,bir vazodan fışkıran çiçek motifleri, geo bitkisel v.b. freskolarla hiç boş yer bırakılmamacasına dekore edilmiştir.Freskoların hazırlanmasında, kaynamış bezir + bal + kökboya kullanılmıştır.Caminin ahşap işçiliğide son derece mükemmeldir. Türk sanatına da belirli bir dönemde ağırlığını koymuş olan Barok devri sanatının şahikasına ulaştığını görürüz. Barok sanatında kıvrımlı dal ve geometrik motifler eğri kesim (S) biçiminde hazırlanarak yapılmıştır.Güdük (Kısa) tek minaresi sarı pör taştan, tek şerefeli ve sekizgen kaide üzerinde yükselir. Dışarıya açık üst pencereleri, kafes, yıldız biçiminde yine eğri kesim tekniğinde hazırlanmıştır.İç mebandı ikinci kat olarak kullanılan çıkmalar, minber ve asma hutbe yerleri hep oyma ve eğri kesim tekniğinde üzerleri boyalı olarak yapılmıştır.Mihrap içi, alçı ile dondurulmuş, kenar pervazları cami içindeki barok sanatının uygulamasıyla birleştirilmiştir.Hisarlık Kasabası Camii de “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş miraslarımızdan bir örnektir. Restorasyonu için Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan kararı çıkmış olup, Vakıflar Müdürlüğü tarafından restarosyon çalışmaları tamamlanmıştır.C-)Üçpınar Kurşunlu CamiiBozkır İlçesine bağlı Üçpınar Kasabası Hocaköy mahallesinde bulunan Caminin orijinalde düz toprak damlı ve ahşap bir yapı olarak yapıldığı,daha sonra da duvarlarının kalınlaştırılıp, üzerinin kubbe ile örtüldüğü tespit edilmiştir. Eser dıştan dışa 13 m,-16 m. ebadında bir kare plana oturtulmuştur.Kubbelerin önce çinko ile kaplanması,daha sonra kurşunla kaplatılması sonucunda ismi de Kurşunlu Camii olarak anılmaya başlanmıştır.Kuzeydoğu köşesinde bulunan silindirik gövdeli tek şerefeli olarak yapılan minare orijinal olmayıp 1917 yılında yapılmıştır.Bozkır Müftülüğündeki arşiv kayıtlarından bu caminin 1816 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.Dışarısının sadeliğine rağmen, içerisi oldukça süslü olan Üçpınar Kurşunlu Camimin süslemelerinin 1949 yılında Müslüm Gökçek adlı Gaziantepli bir hat ve tezhip sanatkarı tarafından yapıldığı söylenmektedir.Bedenen özürlü bir insan olan ustanın, işe Üçpınar da ne kadar yumurta varsa hepsini toplayarak başlaması ve süsleme işini yaparken Caminin içine hiç kimseyi almaması hala Üçpınar da söylenir. Ustanın bu yumurtaları kök boya ile karıştırarak boya hazırladığı düşünülmektedir.Kurşunlu Camii de “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş miraslarımızdan bir örnektir. Restorasyonu için Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan kararı çıkmış olup, Vakıflar Müdürlüğü tarafından restarosyon çalışmalarına devam edilmektedir.D-)Bozkır Merkez Büyük CamiiÇarşamba Çayının hemen kenarında inşa edilmiş,yer yer neoklasik özelliklerin görüldüğü kareye yakın bir plana sahip olan caminin ahşaptan olan mihrabı üzerindeki kitabede yazılı olan Hicri 1286(Miladi 1869)yazısından caminin muhtemelen bu tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir.Orijinal olmayan şu anki çift şerefeli minareden önce tek şerefeli bir minare bulunmakta idi.E-) Tarihi Bozkır Çarşamba Köprüsüİlçenin ortasından geçmekte olan Çarşamba Çayı üzerinde Merkez Büyük Camii önünde bulunan üç gözlü köprünün boyu 21 metre,genişliği 3.85 metredir.Köprü araç trafiğe kapalı olup,sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.Köprünün mimarisi yapısından Selçuklu eseri olduğu kuvvetli ihtimaldir.Köprünün diğer bir adı da Muahede Köprüsüdür. Köprü de yer yer aslına uygun olarak bakım ve tamiratlar yapılmış,şu anki korkuluklar ise sonradan yapılmıştır. 2-TURİSTİK YERLERA-) Akarsu ve GöllerimizÇarşamba Çayı ve kaynağını oluşturan Aygır Mevki,Göksu Nehrinin en büyük kolu olan Gökdere Çayı ile Sarıot Gölü,Dipsiz Göl ve Eğri Göl turizm açısından görülmeye değerdir.B-) YaylalarTufanderesi,Akçapınar,Çat,Dikilitaş,Hisarlık,Arslantaş,Babuşçu, Sarıot ve Tosun Taşı yaylaları;dağ,sağlık ve spor için turizm unsurları olabilecek özelliktedir.Bölgede bulunan tarihi eserlerin gerekli restoresinin yapılıp,turistik yerleri ile birlikte tanıtımının yapılarak, buranın turistik bir bölge haline getirilmesi durumunda, hem Bozkır’ın tanıtımı yapılmış olacak hem de bölgenin ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunulacaktır.

HİSARLIK KASABASI TARİHİ CAMİİ

hisarlikiki.jpg

 ÜÇPINAR KASABASI KURŞUNLU CAMİİ
kursunlu.jpg

TARİHİ ZENGİBAR KALESİ
kale2.jpg

 
  Toplam 41966 ziyaretçikişi burdaydı! Ahmet Üzümağı  
 
AHMET ÜZÜMAĞI

SIK KULLANILANLARA EKLE Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?

Ücretsiz kaydol